Μετά από 2 μήνες απουσίας

Scroll down for English

Το ξέρω χάθηκα τελείως αλλά άρχισα την δουλειά “δυνατά” και μετά την δουλειά συνέχιζα με τις δραστηριότητες της μεγάλης μου κόρης. Ουφ κουράστηκα μόνο και που τα λέω….

Οι μαμάδες ξέρετε τι σημαίνει δουλειά και παιδιά και άλλα….. και οι μελλοντικές μαμάδες θα το μάθετε, που το εύχομαι σε όλες μέσα από την καρδιά μου.

Τώρα λοιπόν που τα έφερα όλα σε μια ισορροπία (σχεδόν) και τελειώσαμε την ρυθμική γυμναστική επιτέλους….!! Ε ναι μου μένει λίγος χρόνος να ασχοληθώ και εγώ με κάτι άλλο !!!

Εύχομαι να μην χρειαστεί ξανά να περάσει τόσος καιρός για να αναρτήσω κάτι!!

Και συνεχίζουμε δυνατά….! ♥

LOGO

I know you lost me completely, but I started the job, “strong” and after work, was continuing with my big daughters activities. Whew tired and just to talk about it ….

Mums know what working and being a mom means plus other stuff….. and future moms will find out, that I wish all of you from my heart.

Now that I brought everything in balance (almost) finished and the rhythmic gymnastics at last …. !! Oh yes i have little time to deal myself with something else !!!

I hope, wont leave it for this long time!
And we continue loud ….! ♥

 

Advertisements

Μα πως μεγαλώνουν τόσο γρήγορα?

Αλήθεια μα πως μεγαλώνουν τόσο γρήγορα? Μόνο αυτά ή και εμείς μαζί? Μιλάω βέβαια για τα παιδιά μας που μεγαλώνουν διαρκώς και πάρα πολύ γρήγορα, άραγε μεγαλώνουμε και εμείς με τους ίδιους ρυθμούς? Είναι λες και πέρασε μόνο 1 χρόνος αλλά πέρασαν 5 ολόκληρα χρόνια. Continue reading